ANGA : Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.
język witryny
pl gb de fr ru cz
AKTUALNIE JESTEŚ W:
A A A

Obowiązek informacyjny dla klientów, kontrahentów

Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest ANGA Uszczelnienia Mechaniczne sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 550, 43-340 Kozy, KRS 0000018137, REGON 070478081, NIP 9370000505;
 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr tel.:  33/827 80 00; e-mail: iod@anga.com.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
 • Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  • wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • marketingu produktów lub usług własnych (art.6 ust.1 lit. f RODO).
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania łączącej nas umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (obsługa reklamacji) oraz wypełnienia naszego obowiązku wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych, jak również do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku marketingu bezpośredniego Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 • Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmiotom z którymi podpisaliśmy umowy powierzenia np. Aviomechanika sp. z o.o., Certech sp. z o.o., Anga- Serwis sp. z o.o., nasze biura handlowe, dostawcy usług IT, firma ochroniarska, niszcząca dokumenty, sprzątająca.
 • Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państwa, którym jest Szwajcaria - na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony – Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. (2000/518/WE). Administrator zapewnia o zastosowaniu odpowiednich i adekwatnych zabezpieczeniach. W celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod e-mailem: iod@anga.com.pl.
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o pracę

Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest ANGA Uszczelnienia Mechaniczne sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 550, 43-340 Kozy, KRS 0000018137, REGON 070478081, NIP 9370000505;
 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr tel.:  33/827 80 00; e-mail: iod@anga.com.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
 • Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy w celu obecnej rekrutacji (art.6 ust.1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • ANGA Uszczelnienia Mechaniczne będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom z którymi podpisano umowę powierzenia np.  Aviomechanika sp. z o.o., Certech sp. z o.o., Anga-Serwis sp. z o.o., dostawca usług IT, firmą niszcząca dokumenty, zamieszczającą ogłoszenia rekrutacyjne, ochroniarską, sprzątającą.
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie aplikowałeś lub/i do czasu cofnięcia zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody.
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz wycofać  zgodę na  przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres wskazany w pkt I. lub elektronicznej na adres mailowy: iod@anga.com.pl.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
|
wyślij
|
drukuj