ANGA : Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.
język witryny
pl gb de fr ru cz
AKTUALNIE JESTEŚ W:
A A A
Poniżej zamieszczamy zestaw podstawowych pojęć, wyrażeń i definicji z zakresu techniki uszczelnień mechanicznych czołowych. Słownik można przeszukiwać wg pierwszych liter oraz korzystając z listy haseł.
Wyświetl hasła zaczynające się od:
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
Wybierz interesujące pojęcie:

Uszczelnienie „KOMPAKT”

Jest to zmontowana fabrycznie jednostka z ustawionymi długościami roboczymi, dostarczana jako jednolity zespół obejmujący uszczelnienie, tuleję, elementy współpracujące i pokrywy. Konstrukcja ta zapewnia prosty montaż i demontaż w miejscu pracy, zwartą zabudowę, prawidłowe podłączenie instalacji płucząco-chłodzącej i/lub zaporowej oraz łatwą obsługę przez użytkownika.

Uszczelnienie mechaniczne

Jest to urządzenie stosowane w maszynach wirujących, służące do oddzielenia od siebie przestrzeni w których znajdują się dwa czynniki o różnych ciśnieniach, temperaturach lub własnościach fizyko-chemicznych. Praca uszczelnienia polega na zdławieniu przepływu przetłaczanych czynników przez parę dwóch pierścieni roboczych, z których jeden (pierścień stały) jest na stałe osadzony w nieruchomym korpusie, a drugi (część obrotowa) jest zamontowany na wirującym wale urządzenia i są one dociskane do siebie przez odpowiednie elementy sprężyste.

Uszczelnienie nieodciążone

Uszczelnienie mechaniczne w którym współczynnik odciążenia „k” jest równy lub większy od jedności.

Uszczelnienie odciążone

Rozwiązanie konstrukcyjne uszczelnienia mechanicznego, gdzie efekt ciśnienia hydraulicznego w komorze uszczelnienia w odniesieniu do sił zamykających (dociskających) czołowo pierścienie ślizgowe uszczelnienia został zmodyfikowany poprzez konstrukcję uszczelnienia. Współczynnik odciążenia uszczelnienia „k” jest mniejszy od jedności.

Uszczelnienie podwójne

Układ uszczelniający w którym występuje więcej niż jedno uszczelnienie (lub konstrukcja zastępująca minimum 2 uszczelnienia pojedyncze) w tej samej komorze dławnicy w każdym kierunku ustawienia, który może używać albo cieczy zaporowej pod ciśnieniem albo cieczy buforowej bez ciśnienia.

Uszczelnienie specjalne

Jest to uszczelnienie indywidualnie projektowane dla warunków pracy i /lub zabudowy, montażu, eksploatacji, znacznie różniące się od uszczelnień ogólnego zastosowania.

Uszczelnienie wtórne

Element taki jak o-ring lub mieszek, który umożliwia osiowy ruch czoła uszczelnienia bez niepożądanego wycieku. Termin ten jest czasem stosowany dla innych uszczelek, które zapobiegają wyciekowi w obrębie elementów uszczelnienia mechanicznego.

|
wyślij
|
drukuj